DANH SÁCH TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG GIỚI THIỆU

TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ
HTX NN Nam Phương tiến xã Nam Phương Tiến – Chương Mỹ
HTX NN Vân Nam xã Vân Nam – Phúc Thọ
HTX NN Hiệp Thuận xã Hiệp Thuận – Phúc Thọ
HTX KD DV Đồng Thái xã Đồng Thái – Ba Vì
HTX NN Thanh Văn xã Thanh Văn – Thanh Oai
HTX NN Tam Hưng xã Tam Hưng – Thanh Oai
HTX NN Kim An xã Kim An – Thanh Oai
HTX NN Đại Thành xã Đại Thành – Quốc Oai
Hội nông dân xã Cát Quế xã Cát Quế – Hoài Đức
Hiệp hội nhãn chín muộn Hoài Đức xã An Thượng – Hoài Đức

Bình luận