QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA “TUẦN LỄ AN TOÀN THỰC PHẨM TẾT 2018”

Điều 1: Mọi tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có thực phẩm đưa vào khu vực  Tuần lễ An toàn thực phẩm Tết 2018 để trưng bày giới thiệu và kinh doanh phải có Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép (Giấy chứng nhận) kinh doanh có điều kiện đối với từng ngành nghề và hoàn tất các thủ tục về hợp đồng và thanh toán.
Điều 2: Thực phẩm trưng bày,  giới thiệu và kinh doanh tại Tuần lễ An toàn thực phẩm Tết 2018  đều phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm.
Điều 3: Thực phẩm trưng bày, giới thiệu và kinh doanh tại Tuần lễ An toàn thực phẩm Tết 2018 phải có nhãn sản phẩm, nhãn này phải đảm bảo các nội dung theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa. Phải có Tem truy  xuất nguồn gốc do Chương trình “Bữa ăn an toàn” phát hành.
Điều 4: Thực phẩm kinh doanh là hàng nhập khẩu phải rõ nguồn gốc nhập khẩu. Nếu là hàng hoá nằm trong danh mục bắt buộc phải kiểm tra Nhà nước về hàng hoá nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận kiểm tra Nhà nước về hàng nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền. Thực phẩm nhập khẩu thuộc diện phải dán tem đều phải được dán tem theo quy định (Phải có tem phụ bằng Tiếng Việt).
Điều 5:  Lương thực, thực phẩm, thực phẩm chức năng… phải được công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, đăng ký bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm như đã công bố. Chỉ được sử dụng các loại phẩm màu và phụ gia trong danh mục cho phép theo quy định.
Điều 6: Thực phẩm bày bán phải thực hiện đúng các quy định về bảo quản của nhà sản xuất, được đóng gói kín hoặc đựng trong lọ/ hộp có nắp đậy, có phương tiện che đậy tránh bụi, côn trùng gây ô nhiễm thực phẩm. Nhân viên bán hàng phải thực hiện đầy đủ các quy định đối với người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm.Điều 7:  Thực phẩm trưng bày, giới thiệu và kinh doanh tại Tuần lễ An toàn thực phẩm Tết 2018 phải được niêm yết giá rõ ràng và bán theo giá niêm yết. Sản phẩm đóng gói phải ghi rõ định lượng, định tính.
Điều 8: Nghiêm cấm đưa vào Tuần lễ An toàn thực phẩm Tết 2018 các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc nơi sản xuất, hàng cấm kinh doanh, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng và hàng hoá vi phạm Sở hữu công nghiệp.
Điều 9:  Nghiêm cấm đưa vào Tuần lễ An toàn thực phẩm Tết 2018 các loại hàng hóa không phải là thực phẩm.Điều 10:  Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Tuần lễ An toàn thực phẩm Tết 2018 phải chịu sự kiểm tra, giám sát về chất lượng và đo lường của các cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường và chất lượng hàng hoá và Tiểu ban kiểm tra chất lượng hàng hoá của Chương trình “Bữa ăn an toàn”

Điều 11: Các tổ chức, cá nhân có gian hàng tại Tuần lễ An toàn thực phẩm Tết 2018 không được bày hàng lấn chiếm diện tích so với diện tích đã ký trong hợp đồng, không được bày hàng che lấp biển tên của gian hàng và cơi nới thêm gian hàng.
Điều 12: Nghiêm cấm việc chuyển nhượng hoặc chia sẻ gian hàng khi chưa được sự đồng ý của Ban tổ chức. Đơn vị đứng tên đăng ký tham dự Tuần lễ sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về các hoạt động của gian hàng. Nếu vi phạm sẽ bị chấm dứt hợp đồng, thu hồi lại gian hàng và không được hoàn trả lại số tiền gian hàng đã đóng.
Điều 13: Thực hiện các quy định của Sở Công thương về quảng cáo, khuyến mại tại Tuần lễ như xin giấy phép cho hoạt động quay số trúng thưởng, v.v… Quảng cáo thưc phẩm và trang trí gian hàng của đơn vị không được làm ảnh hưởng đến các đơn vị khác và Tuần lễ nói chung.
Điều 14: Các đơn vị, cá nhân tham gia Tuần lễ An toàn thực phẩm Tết 2018 phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước, các quy định về trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của Ban tổ chức. Đơn vị vi phạm có thể bị chấm dứt hợp đồng, đình chỉ gian hàng và không hoàn trả lại số tiền gian hàng đã đóng.
Điều 15: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Tuần lễ An toàn thực phẩm Tết 2018 phải tuân thủ các quy định trên đây, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Ban tổ chức và pháp luật hiện hành.

BAN CHỈ ĐẠO

CHƯƠNG TRÌNH “BỮA ĂN AN TOÀN”

Bình luận