NGÀNH MÍA ĐƯỜNG LONG AN: Trả nợ mía bằng… đường!

Người nông dân oằn lưng với cây mía. Ảnh: K.Q
Người nông dân oằn lưng với cây mía. Ảnh: K.Q

Bình luận