Đưa hàng Việt vào kênh bán lẻ quốc tế: Nhiều rào cản về vốn