Quán ăn an toàn

DANH SÁCH CÁC  NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, QUÁN ĂN CAM KẾT 100% SỬ DỤNG

THỰC PHẨM AN TOÀN CÓ KIỂM SOÁT CỦA CHƯƠNG TRÌNH “BỮA ĂN AN TOÀN”

         Ban chỉ đạo Chương tinh “Bữa ăn an toàn” sẽ lập danh sách công bố với người tiêu dùng những địa chỉ Nhà hàng, Khách sạn, Quán ăn  trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ký cam kết với Ban chỉ đạo về việc sử dụng 100% thực phẩm của Chương trình phục vụ nhu cầu ăn uống của người tiêu dùng.