DANH SÁCH CHI CỤC THỦY SẢN GIỚI THIỆU

TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ
Hội Thủy sản xã Phù Lưu Phù Lưu – Ứng Hòa – Hà Nội
HTX Thủy sản Ngọc Động Phương Tú – Ứng Hòa – Hà Nội
HTX Thương mại DV TH NTTS Trung Tú Trung Tú – Ứng Hòa – Hà Nội
HTX Thủy sản Đồng Tâm Phú Đông – Ba Vì – Hà Nội
Xí nghiệp thủy sản và dịch vụ du lịch Suối Hai Cẩm Lĩnh – Ba Vì – Hà Nội
Công ty Cp Thủy sản Việt Thái TT Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội
Cửa hàng thiết bị và vật tư KHKT Quận Long Biên – Hà Nội
Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng Tự Lập – Mê Linh – Hà Nội
Công ty TNHH Công nghệ Hóa Sinh Việt Nam Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội
Công ty Cổ phần Vi sinh Ứng dụng Trung Tự – Đống Đa – Hà Nội

Bình luận