CN sản phẩm an toàn

28/07/2017 16:37

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ P.E.D đã được Chi cục QLCL NLS & TS Hưng Yên chứng nhận đơn vị đủ điều kiện sản xuất và cung cấp sản phẩm thực phẩm an toàn 

 

 

Thong ke