Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

28/07/2017 16:37

Công ty cổ phần tập đoàn Bữa ăn an toàn được Chi cục QLCL NLS & TS Hà Nội cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm

 

 

Thong ke