BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA TUẦN LỄ

TUa?�N La��

AN TOA�N THa��C PHa??M Ta??T 2018

(Thua��c Ch?�??ng trA�nh a�?Ba�?a A?n an toA�na�?)

————————————————

A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�Tha�?i gian: Ta�� ngA�y 01/02 A�a??n ngA�y 07/02/2018 A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�

A?a��a A�ia�?m: ta??i Royal City – HA� Na��i

A�Ba??N A?A�NG KA? THAM GIA

A�(Sa��A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� /TLATTP)

A�TA?n A�??n va��: a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��……………….a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��.a��a��a��a��a��a��a��..a��a��a��a��a��a��a��a��a��..a��a��..

A?a��a cha��:a��a��a��a��a��a��a��a��a��……………….a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��…a��a��a��a��a��a��..a��.a��a��a��a��a��a��a��a��a��..

A?ia��n thoa??i:a��a��a��a��a��a��a��a��…………..a��a��a��a��a��a��a��Faxa��a��a��a��………a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��Email:a��a��a��..a��a��a��a��.a��a��a��a��a��.

MA? sa�� thua??:a��a��a��a��a��a��……….a��a��a��a��a��.a��a��a��Website:a��a��a��..a��a��a��a��a��…..a��a��a��a��a��a��..a��..a��a��…a��a��a��.a��a��a��a��a��a��.

A?a??i dia��n c?? quan:a��a��a��a��a��a��a��.a��a��a��a��a��a��a��a��………a��a��..a��a��a��Cha��c va�?:……..a��a��a��a��a��………….a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��

Ng?�a�?i pha��i ha�?p tha��c hia��na��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��.a��…….a��.a��a��a��.DA?a��a��a��a��a��……………..a��a��a��a��a��a��a��a��a��.a��a��a��a��a��a��

A� A� A� Sau khi nghiA?n ca��u Ch?�??ng trA�nh, ha�� s?? h?�a��ng da?�n tham gia a�?Tua?�n la�� An toA�n tha��c pha?�m Ta??t 2018a�? ca��a BTC ta�� ngA�y 01/02 A�a??n ngA�y 07/02/2018. A???n va�� chA?ng tA?i A�a��ng A? tham gia:

THAM GIA GIAN HA�NG Ta?�I TUa?�N La��A�

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A?A?ng kA? A�A�A�A�A�A?A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�KhA?ng A�A?ng kA? A�A�A�A�A�A�A�A?A�

II. THA�NG TIN MA�N Na??M THAM Da��
A.A� Sa�� l?�a�?ng: a��a��a��a��a��a��.a��. Gian
B. TA?n sa??n pha?�m tham gia gia��i thia��u vA� bA?n ta??i Tua?�n la��:
C. Sa�� l?�a�?ng mA?n A?n, ua��ng tham gia NgA�y ha��i Na??M:A�A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�


THAM Da�� XA�T Ta?�NG TH???�NG HIa��U a�?THa��C PHa??M VIa��T VA? Sa�?C KHa�ZE NG??a�?I VIa��Ta�?
A�

A� A�A?A?ng kA? A�A�A�A�A?A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�KhA?ng A�A?ng kA? A�A�A�A�A�A?

II. THA�NG TIN Sa??N PHa??M THAM Da��
A.A� Sa�� l?�a�?ng: a��a��a��a��a��a��.a��. Sa??n pha?�m
B. TA?n Th?�??ng hia��u tham da��:A� (A?a�? ngha�� A�??n va�� via??t cha�? in hoa cA? da??u)

THAM Da�� XA�T Ta?�NG a�?MA�N NGON TINH HOA a??M THa��C VIa��Ta�?.A�

A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�A�A?A?ng kA?A�A� A�A�A?A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� KhA?ng A�A?ng kA?A� A�A�A�A�A?

II. THA�NG TIN MA�N NGON THAM Da��
A.A� Sa�� l?�a�?ng: a��a��a��a��a��a��.a��. MA?n ngon
B. TA?n MA?n ngon tham da��:A� (A?a�? ngha�� A�??n va�� via??t cha�? in hoa cA? da??u)
A�A�

 

A� a��a��a��a��a��a��.. NgA�y A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�thA?ng A� A� A� A� A� A� A�NA?m 2017A�

A� A� A� A� A� A� A�A?a?�I DIa��N A??�N Va�S/DOANH NGHIa��P

(KA? tA?n A�A?ng da??u)

A�

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�

 

Bình luận